Informatii proiect

img

Obiectivul general al proiectului este creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superiore de educatie sau la locul de muncă prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.
Proiectul propus este capabil să ofere organizarea pe termen lung și o îmbunătățire majoră a modului actual al procesului de orientare și consiliere în profesie și de desfăşurare a practicii în învăţământul liceal. Prin consilierea și orientarea în profesie, beneficiarii vor fi mai bine informati cu privire la traseul profesional fie prin continuarea studiilor fie prin alegerea unei meserii și vor putea stabili cu ușurință un plan de carieră personalizat, evitând astfel luarea unor decizii greșite, pierderea inutilă a timpului și a banilor pregătindu-se pentru profesii care nu li se potrivesc. Participanții vor beneficia de o flexibilizare a traiectoriei pe care o vor urma după absolvire in domeniul educational si pe piaţa forţei de muncă.
Obiectivul general al proiectului se va realiza prin intermediul asigurării desfășurării unor activităţi de consiliere si orientare profesională prin infiintarea si oganizarea pe termen ung a unui centru de consiliere si orientare in profesie si prin participarea elevilor la stagii de practică, unde aceștia să îşi însuşească competenţele de muncă şi experienţa necesare unei tranziţii facile spre piaţa muncii......

Grupe COP

grupe

Desemnarea a 10 Experți pe termen lung din partea Solicitantului și a Partenerului 2, care vor desfășura activități individuale de consiliere și orientare în profesie cu 500 de elevi fiecare elev beneficiind de câte 10 ore de consiliere și orientare în profesie în decurs de 10 luni, fiind împărțiti în 10 grupe a câte 50 de elevi. Activitatea 5 – Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică. Activitate desfasutrata de Solicitant și P 1. Activitatea 5.1 – Selectarea a 100 de elevi din grupul țintă de 500 de elevi în vederea participării la stagiile de practică. Constituirea grupelor de practică prin repartizarea celor 100 de elevi în 5 grupe a câte 20 fiecare și desemnarea de către Partenerul 1 a 5 cadre didactice ce vor superviza elevii în desfășurarea stagiului de practică (cf Ordinului nr. 3539/14.03.2012) și a 5 tutori, astfel că fiecare grupă va avea un cadru didactic supervizor și un tutore, desfășurând 100 de ore de practică în decurs de 5 luni.....

Grupe practica

grupe

Încheierea a 5 convenții de practică și proiectarea programei și stabilirea portofoliului pentru stagiile de practică, de comun acord între cadrul didactic supervisor, tutore şi echipa managerială, stabilirea orarului stagiilor de practică. Deplasarea participanților la activitățile de stagii practice din grupul țintă se va asigura prin decontarea individuală a contravalorii unui abonament pe perioada stagiului, astfel: 100 de elevi x 50 lei/ abonament/ perioadă stagiu. Activitatea 5.4 – Evaluarea rezultatelor obținute de elevi în cadrul stagiilor de pratică și organizarea unui concurs, conform unei metodologii, în urma căruia se vor acorda 10 premii în cuantum de 1500 lei brut fiecare pentru cel mai bun portofoliu de practica.....

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri -ue.ro