ANUNTURI

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1./G/138528
Titlul proiectului: Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!

ANUNT VIZITA DE STUDIU

Vizita de studiu in perioada 22-27.05.2015

creangavaratecneamt

Programul complet de desfasurare al vizitei de studiu pentru elevii din Constanta in perioada 22-27.05.2015 poate fi vizualizat si descarcat de aici:

1. ANUNT PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI
DIN 25 IUNIE 2014

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, CONSTANŢA

anunță lansarea proiectului:

Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Obiectivul general al proiectului de tip grant Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!este creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea perspectivelor privind cariera, prin furnizarea de servicii de orientare și consiliere profesională în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru un număr de 500 de elevi. Prin acest obiectiv se urmărește dezvoltarea şi furnizarea instrumentelor pentru cunoaşterea şi autocunoaşterea elevilor, pentru o identificare corectă a opţiunilor şcolare şi profesionale;
 • Îmbunătățirea calității și a eficienței activităților de consiliere și orientare profesională prin creare de materiale suport de informare, utilizarea de metodologii moderne, a unui ghid de bune practici;
 • Formarea de competențe practice necesare ocupării unui loc de muncă prin stagii de practică la potențiali angajatori, pentru un număr de 100 de elevi și abilitarea elevilor cu metode şi instrumente care să le permită căutarea /obţinerea unui loc de muncă;
 • Îmbunătățirea calității și a eficienței stagiilor de practică prin elaborarea de materiale suport (caiete de practică, chestionare de evaluare și monitorizare a stagiilor de practică și un ghid de bune practici);
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu potențiali angajatori, prin încheierea de convenții de practică. 


Regiuni de implemetare a proiectului
: Sud-Est
Durata de implementare: 16 de luni – 13.05.2014-12.09.2015
Activități în cadrul proiectului: Organizarea unor campanii de informare, conştientizare, motivare în vederea asigurării participării la activităţile de consiliere și orientare profesională, la stagiile de practică și de promovare a proiectului; Dezvoltarea activității de Consiliere și Orientare în Profesie prin înființarea și amenajarea Centrului de Consiliere și Orientare în Profesie și desfășurarea activităților de selectare a grupului tintă în vederea participării la activităţile de consiliere și orientare profesională; Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică etc.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în Municipiul Medgidia, Judeţul Constanţa, pe data de 25 iunie  2014, ora 11, Str. Dezrobirii Nr. 1, Sala Amfiteatru.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul: www.cariera-profesionala.ro


Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel.: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel.: 0745/759217;
www.cariera-profesionala.ro
contact@cariera-profesionala.ro

2. ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015

Anunt privind achiziţia de servicii de publicitate
pentru proiectul cu titlulConstruim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Data publicarii anuntului: 16-06-2014

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV /
Categoria de produse/servicii
Denumire serviciu Cantitate
1. 79341000-6 Achiziţie servicii
de publicitate
Achiziţie servicii de publicitate 1


Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241-618903 / 0241-545015
sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com / contact@cariera-profesionala.ro

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 18-06-2014, ora 16:00, la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 19.06.2014, ora 10:00 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Paula Cornelia Mitran                                                            Drumea Mihnea Claudiu

3. ANUNT ACHIZITIE MATERIALE PUBLICITARE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015

Anunt privind achizitia de materiale publicitare
pentru proiectul cu titlulConstruim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Data publicarii anuntului: 18-06-2014

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt Cod CPV /
Categoria de produse
Denumire produs Cantitate
1. 22462000-6 Banner publicitar dimensiuni 2,5m x 0,8m 3 buc.
2. 79342200-5 Agende personalizate A5 1700 buc
3. 22462000-6 Mape carton personalizat A4 1700 buc
4. 22462000-6 Afise proiect conferinte, A2, plastifiate 400 buc.
5. 22462000-6 Pliante prezentare proiect 1700 buc
6. 22462000-6 Roll-up PVC + aluminiu 1m x 2m 2 buc
7. 22462000-6 Pixuri personalizate 1700 buc
8. 30233180-6 Flyere / etichete autocolante 1700 buc


Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241-618903 / 0241-545015
sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com / contact@cariera-profesionala.ro

În ofertă vă rugăm să specificaţi preţul, inclusiv TVA.
Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 19-06-2014, ora 16:00, la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 20.06.2014, ora 10:00 la sediul institutiei.

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Paula Cornelia Mitran                                                            Drumea Mihnea Claudiu

4. ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015

Anunt privind achiziția de servicii de auditare financiară
pentru proiectul cu titlulConstruim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Data publicarii anuntului: 17-06-2014

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV /
Categoria de produse/servicii
Denumire serviciu Cantitate
1. 79212100-4 Servicii de auditare financiara Serviciu de audit financiar 1


Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241-618903 / 0241-545015
sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com / contact@cariera-profesionala.ro

În ofertă vă rugăm să specificaţi preţul, inclusiv TVA.
Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 23-06-2014, ora 16:00, la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 24.06.2014, ora 10:00 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Paula Cornelia Mitran                                                            Drumea Mihnea Claudiu

5. ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015

Anunt privind achiziția de servicii de expertiză contabilă
pentru proiectul cu titlulConstruim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Data publicarii anuntului: 17-06-2014

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV /
Categoria de produse/servicii
Denumire serviciu Cantitate
1. 79211000-6 Servicii de contabilitate Serviciu de expertiza contabila 1


Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241-618903 / 0241-545015
sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com / contact@cariera-profesionala.ro

În ofertă vă rugăm să specificaţi preţul, inclusiv TVA.
Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 23-06-2014, ora 16:00, la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 24.06.2014, ora 10:00 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Paula Cornelia Mitran                                                            Drumea Mihnea Claudiu

6. ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE CATERING

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015

Anunt privind achiziția de "Servicii de organizare evenimente/catering"/"Cheltuieli hrana"
pentru proiectul cu titlulConstruim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Data publicarii anuntului: 20-06-2014

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatoarelor servicii:

Nr. Crt. Cod CPV /
Categoria de produse/servicii
Denumire serviciu Cantitate
1. 79951000-5 - Servicii organizare evenimente/catering cu ocazia întâlnirilor/conferinţelor de conştientizare, informare şi motivare  activitate consiliere Organizare evenimente 5
2. 79951000-5 - Servicii organizare evenimente/catering cu ocazia întâlnirilor/conferinţelor de conştientizare, informare şi motivare  activitate practică Organizare evenimente 3
3. 15893100-5 - Cheltuieli cu hrana efectuate cu ocazia subactivitatilor desfăşurate pentru activitatea de consiliere şi orientare în carieră Persoane 500


Destinația serviciilor: Activități ale proiectului ID 138528, după cum urmează :
• Lot 1- 5 - întâlniri/conferinţe de conştientizare a activităţii de consiliere şi orientare profesională ;
• Lot 2- 3 - întâlniri/conferinţe de conştientizare, informare şi diseminare a rezultatelor stagiilor de practică;
• Lot 3 - Cheltuieli hrană participanţi 500 persoane cu ocazia desfăşurării activităţilor de consiliere şi orientare în carieră
Procedura de achiziție : Achiziție directă
Sursa de finanțare : Fonduri proiect

Descrierea şi caracteristicile serviciilor solicitate:

Lot 1  – Servicii organizare evenimente/catering cu ocazia întâlnirilor/conferinţelor de conştientizare, informare şi motivare  activitate consiliere: 5 evenimente x circa 50 persoane x 1zi
Se va oferi bufet rece:produse de patiserie, prăjituri, fursecuri, min. 2 feluri de sucuri, apă minerală, apă plată, cafea caldă, zahăr etc. La acestea se solicită toate produsele plastice necesare pentru numărul de participanţi şi platouri, cafetieră etc., avizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi personal calificat pentru organizarea evenimentului.

Se va nominaliza clar meniul pentru o persoană care să se încadreze în solicitarea de mai sus.

Principalele locuri de prestare:
- la diferite locuri unde se vor desfăşura cele 5 evenimentele, din municipiul Medgidia (Patener 1, Primărie, alte colegii) şi  judeţul Constanţa, care vor fi comunicate ulterior prin notă scrisă sau email.

Lot 2  –Servicii organizare evenimente/catering cu ocazia întâlnirilor/conferinţelor de conştientizare, informare şi motivare  activitate practică:  3 evenimente x  circa 50 persoane x 1zi

Se va oferi bufet rece: produse de patiserie, prăjituri, fursecuri, min. 2 feluri de sucuri, apă minerală, apă plată, cafea caldă, zahăr etc. La acestea se solicită toate produsele plastice necesare pentru numărul de participanţi şi platouri, cafetieră etc., avizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi personal calificat pentru organizarea evenimentului.
Se va nominaliza clar meniul pentru o persoană care să se încadreze în solicitarea de mai sus.

Principalele locuri de prestare:
- la diferite locuri unde se vor desfăşura cele 3 evenimentele, din municipiul Medgidia (Patener 1, Primărie, alte colegii) şi judeţul Constanţa, care vor fi comunicate ulterior prin notă scrisă sau email.

Lot 3 – Servicii de catering necesare organizării şi desfăşurării sesiunilor de consiliere şi orientare în carieră: 10 sesiuni x 50 de persoane x 1 zi

Se va oferi meniu individual, cu antreu (tartină/sandwich), cu fel principal (şnitele/fripturi (pui, porc), garnitură, salată, pâine) şi desert (produse de patiserie, prăjituri, fursecuri), sucuri, apă minerală, apă plat), ambalat pentru fiecare persoană în parte. La acestea se solicită toate produsele plastice necesare pentru numărul de participanţi (tacâmuri, recipiente, cutii, şerveţele etc.)., avizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi personal calificat pentru organizarea evenimentului.

Se va nominaliza clar meniul pentru o persoană care să se încadreze în solicitarea de ma sus.

Principalele locuri de prestare: Sediul Partenerului 1, Colegiul tehnic “Nicolae Titulescu”, Medgidia, Str. Dezrobirii, nr. 1

Condiții de plată : Plata cu OP/în numerar   în termen de 15 zile de la recepția serviciilor și primirea facturilor.
Condiții de livrare: Livrarea se va efectua către beneficar, la locurile indicate mai sus, conform naturii evenimentului

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):

 Achiziţionarea serviciilor de organizare evenimente/catering respectă graficul activităţilor proiectului şi bugetul proiectului, anexă a contractului de finanţare.
Achiziția produselor se va face cu respectarea prevederilor O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; OMFE 1120/2013 privind modificarea și aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi, prin procedura de achiziție directă.

Manager proiect                                                                      Responsabil financiar
Paula Cornelia Mitran                                                            Niculae Cristian

Responsabil achizitii publice                                               Întocmit
Drumea Mihnea Claudiu                                                       Calugăru Cornelia

7. ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015

Anunt privind achiziția de "servicii de organizare evenimente / servicii catering"
pentru proiectul cu titlulConstruim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Data publicarii anuntului: 27-06-2014

Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor servicii: Organizare evenimente /catering cu ocazia derulării activităţilor proiectului: organizare întâlniri/conferinţe conştientizare activitate consiliere şi practică şi organizare activităţi pentru derularea proiectului.
Destinația serviciilor: Activități ale proiectului ID 138528, după cum urmează:
- Lot 1- 5 întâlniri/conferinţe de conştientizare a activităţii de consiliere şi orientare profesională;
- Lot 2- 3 întâlniri/conferinţe de conştientizare, informare şi diseminare a rezultatelor stagiilor de practică;
- Lot 3 -Cheltuieli hrană participanţi 500 persoane cu ocazia desfăşurării activităţilor de consiliere şi orientare în carieră

Procedura de achiziție : Achiziție  directă
Sursa de finanțare : Fonduri proiect 

Nr. Crt. Cod CPV /
Categoria de produse/servicii
Denumire serviciu Cantitate
1. 79951000-5 - Servicii de organizare evenimente/catering cu ocazia desfășurării conferinței de deschidere a proiectului - ID 138528 – la Medgidia (organizată in scopul promovării obiectivelor proiectului, stabilirii de legaturi cu reperezentantii administrației publice locale, promovării centrului de consiliere și orientare profesinală din proiect. Organizare evenimente / catering - 1 Conferință de deschidere proiect/activități de informare și publicitate ID-138528 180 pers


Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.

Descrierea şi caracteristicile serviciilor solicitate:

Se solicită asigurarea de servicii de organizare evenimente, inclusiv catering, in scopul desfășurării  conferinței de lansare a proiectului, pentru circa 180 de participanți.
Servicii de catering cu meniu fix, inclusiv apa minerala/plata/cafea, sucuri pentru participanți. Prestatorul va asigura tacămuri de unică folosință, materiale suport specifice și recipiente pentru alimente/băuturi avizate de Ministerul Sănătății precum si personal calificat pentru organizrea evenimentului tip conferință.

Conditii de Plata: Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale şi semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor.

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):

 Achiziționarea serviciilor de organizare evenimente/catering este necesară pentru desfășurarea în condiții optime, la sediul Partenerului 1 din proiect, a conferinței de lansare a proiectului, avand ca scop, promovarea obiectivelor proiectului, stabilirea de legaturi directe cu persoanele din grupul tintă al proiectului, dar si cu reprezentantii administrației publice locale implicați în adminstrarea Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu, precum și promovarea (în vederea asigurării sustenabilității proiectului), a Centrului de Consiliere Profesională din cadrul proiectului.

Se estimează ca vor participa circa 180 de persoane.

Evenimentul va avea loc în data in data 25 iunie 2014, la sediul social al Partenerului 1 din proiect, respectiv  COLEGIUL TEHNIC ”NICOLAE TITULESCU” din str. Dezrobirii, nr. 1, Medgidia, jud. Constanța

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Paula Cornelia Mitran                                                            Drumea Mihnea Claudiu

8. ANUNT CONFERINŢA 1

COMUNICAT DE PRESĂ
DIN 8 IULIE 2014


UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, CONSTANŢA

lansează în cadrul proiectului:

Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2 :Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

CONFERINŢA DE CONŞTIENTIZARE A CONSILIERII ŞI ORIENTĂRII PROFESIONALE ÎN CARIERĂ (1)

“ANII DE LICEU - ÎNCEPUTUL CARIEREI PROFESIONALE”

Obiectivul general al proiectului de tip grant Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!este creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.

Tematica conferinţei
este în strânsă concordanţă cu obiectivul general şi constă în prezentarea necesității formării unei perspective asupra dezvoltării profesionale începând cu anii de liceu și a mijloacelor și instrumentelor de realizare a acestui demers.

Activitatea de consiliere şi orientare profesională se adresează unui grup ţintă format din 500 elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ ce vor beneficia de consiliere şi orientare profesională.

Conferința de conştientizare a Consilierii şi Orientării Profesionale în Carieră va avea loc în Municipiul Medgidia, Judeţul Constanţa, pe data de 9 iulie  2014, ora 12, Str. Dezrobirii Nr. 1, la  Sala Amfiteatru.

Mai multe informaţii puteţi obţine de la CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE,
telefon 0241/811936, program 8-16, dna Raluca Turliu şi de pe site-ul proiectului:
www.cariera-profesionala.ro

Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel.: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel.: 0745/759217;
www.cariera-profesionala.ro
contact@cariera-profesionala.ro

9. ANUNT CONFERINŢA 2

COMUNICAT DE PRESĂ
DIN 26 AUGUST 2014

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, CONSTANŢA

lansează în cadrul proiectului:

Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

CONFERINŢA DE INFORMARE, CONŞTIENTIZARE ŞI MOTIVARE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢILE DE PRACTICĂ  PENTRU ELEVII DE LICEU (1)

„ELEVI ȘI ANTREPRENORI,
BENEFICIARI ȘI BINEFĂCĂTORI, EGAL BENEFICII”

Obiectivul general al proiectului de tip grant „Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!” este creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.

Tematica conferinţei este în strânsă concordanţă cu obiectivul general şi constă în stabilirea contextului general în care se vor derula activitățile de practică ale elevilor, astfel încât să se asigure satisfacerea intereselor tuturor părților interesate.

Activităţile privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică  se vor realiza prin participarea a unui număr 100 de elevi înmatriculați în cadrul Colegiului Tehnic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia, elevi selectați dintre cei care au participat la activitățile de Consiliere și Orientare Profesională organizate în cadrul proiectului.

Scopul organizării acestor activități este creşterea relevanţei formării profesionale şi socio-umane pe care o primesc elevii pe parcursul anilor de liceu astfel încât activitatea de practică să contribuie la o mai bună adaptare a absolvenților pe piața muncii.

- Perioada de derulare a stagiilor de practică: 13.12. 2014 – 12.09.2015
  - Locul de derulare a stagiilor de practică: agenți economici din Municipiul Medgidia care au capacitatea tehnică și operațională de a organiza stagii de practică în acord cu pregătirea teoretică a elevilor.

Conferința de informare, conştientizare şi motivare  în vederea asigurării participării la stagiile de practică va avea loc în Municipiul Medgidia, Judeţul Constanţa, pe data de 27 august  2014, ora 11, Str. Decebal, Nr. 35, la  Sala de şedinţe „Nicolae Titulescu” din Medgidia

Mai multe informaţii puteţi obţine de la CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE,
telefon 0241/811936, program 8-16, dna Raluca Turliu şi de pe site-ul proiectului:
www.cariera-profesionala.ro

Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel: 0745/759217;
contact@cariera-profesionala.ro

10. ANUNT ACHIZITIE IMPRIMANTE / COPIATOARE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015


REFERAT DE NECESITATE
pentru achiziția de: "Imprimante/copiatoare"

Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse:

Nr. crt. Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant. Destinaţia produsului Procedura
de achiziţie
Sursa de finanţare
1 30232110-8 Imprimanta
/copiator
functii multiple
buc 1 Activități de management proiect Achiziție directă Fonduri
proiect
2 30232110-8 Imprimantă/ copiator color buc 1 Activități de COP Partener 1 Achiziție directă Fonduri
proiect


Caracteristici tehnice orientative - Imprimanta/copiator functii multiple :

Laser A3/A4 color, min 20 ppm, 1200x1200dpi, alimentator automat de hartie DADF, tava manuala A3/A4 min 100 coli, duplex (print/scan/copy), scanner min 300dpi, scanare către reţea /e-mail /folder, USB2.0, GB Ethernet, control panel touchscreen LCD, tonere originale

Caracteristici tehnice orientative - Imprimantă/copiator color :
Laser Jet A4, min 25 ppm, 600x600dpi, USB 2.0, emulare PCL 5c, PCL6, PostScript, retea 10/100/1000Base-T Ethernet


Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil fianaciar
Paula Cornelia Mitran                                                            Niculae Cristian

Responsabil Achizitii
Drumea Mihnea

11. ANUNT ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015


REFERAT DE NECESITATE
pentru achiziția de:
"ECHIPAMENTE IT" si Licente OEM + Antivirus

Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse:

Nr. crt. Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant. Destinaţia produsului Procedura
de achiziţie
Sursa de finanţare
1 30213100-6 Laptop buc 5 Activitati de management ale proiectului Achiziție  directă Fonduri proiect
2 30213300-8 PC-Desktop buc 26 Activitati de COP Achiziție  directă Fonduri proiect
3 30245000 Microsoft Windows 8 Professional
32/64 bit
buc 31 Activitati de management /COP Achiziție  directă Fonduri proiect
4 30245000 Microsoft Office Professional 2013 buc 31 Activitati de management /COP Achiziție  directă Fonduri proiect
5 30242100-8 Antivirus Licente originale 2014 buc 31 Activitati de management /COP Achiziție  directă Fonduri proiect


LAPTOP
Caracteristici tehnice generale orientative :

-Laptop - CPU Intel i5 / i7, 15,6" /17” HD, 4-8 Gb DDR3 RAM, min 750 GB HDD, DVD+/-RW, Webcam, 802.11b/g/n

Condiții de Plată: Plata cu OP în termen de 30 zile de la recepția produselor și primirea facturii.

Condiții de Livrare: Livrarea se va face de către furnizor la sediul beneficiarului din Constanța, str. Unirii nr 32-34. Orice livrare se va efectua cu anunțarea prealabilă a beneficiarului cu cel puțin 24 de ore inainte, produsele fiind însoțite de factură fiscală, certificate de garanție și service si procesele - verbale de predare / primire.

PC - DESK TOP
Caracteristici tehnice generale orientative :

Intel Core i3, min 3GHz, 4 GB DDR3, PCIex16, HDD 500Gb 7200 rpm SATA, multi DVD+/-RW,
USB 3.0, LCD 19” / 22” min 1366 x 768, keyboard, mouse + pad

Licente software OEM
Caracteristici generale :
- Microsoft Windows 8 Professional 32/64 bit
- Microsoft Office Professional 2013
- Antivirus Licente originale 2014

Condiții de Plată: Plata cu OP în termen de 30 zile de la recepția produselor software și primirea facturii.

Condiții de Livrare: Livrarea se va face de către furnizor la sediul beneficiarului din Constanța, str. Unirii nr 32-34. Orice livrare se va efectua cu anunțarea prealabilă a beneficiarului cu cel puțin 24 de ore inainte, produsele fiind însoțite de factură fiscală, certificate de garanție și service si procesele - verbale de predare/primire.

Notă de fundamentare (memoriu justificativ)

LAPTOP :

Laptop-urile sunt necesare activităților curente din proiect ale echipei de management.
Licentele software aferente, originale, sunt obligatorii atat pentru utilizarea echipamantelor IT cat si pentru desfasurarea in conditii de legalitate si eficienta maxima a activitatilor de implementare a proiectului.

PC - DESK TOP :

PC-DeskTop-urile sunt necesare activităților de COP ale grupului tinta din proiect, desfasurate la sediul Partenerului 1.

Licentele software aferente, originale, sunt obligatorii atat pentru utilizarea echipamantelor IT cat si pentru desfasurarea in conditii de legalitate si eficienta maxima a activitatilor de implementare a proiectului.


Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil fianaciar
Paula Cornelia Mitran                                                            Niculae Cristian

Responsabil Achizitii
Drumea Mihnea

12. ANUNT CONFERINŢA 3

COMUNICAT DE PRESĂ
DIN 2 OCTOMBRIE 2014

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, CONSTANŢA

lansează în cadrul proiectului:
Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2 :Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

CONFERINŢA DE CONŞTIENTIZARE A CONSILIERII ŞI ORIENTĂRII PROFESIONALE ÎN CARIERĂ (2)

“ANII DE LICEU - ÎNCEPUTUL CARIEREI PROFESIONALE”

Obiectivul general al proiectului de tip grant Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!este creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.

Tematica conferinţei este în strânsă concordanţă cu obiectivul general şi constă în prezentarea necesității formării unei perspective asupra dezvoltării profesionale începând cu anii de liceu și a mijloacelor și instrumentelor de realizare a acestui demers.

Activitatea de consiliere şi orientare profesională se adresează unui grup ţintă format din 500 elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ ce vor beneficia de consiliere şi orientare profesională.

Conferința de conştientizare a Consilierii şi Orientării Profesionale în Carieră va avea loc în Municipiul Medgidia, Judeţul Constanţa, pe data de 3 octombrie 2014, ora 12,30, la sediul COLEGIULUI NAŢONAL „KEMAL ATATURK” din Str. Română, Nr. 2, Sala de Mese.

Mai multe informaţii puteţi obţine de la CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE, tel:0241/811936, program 8-16, dna Raluca Turliu şi de pe site-ul proiectului:
www.cariera-profesionala.ro

Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel: 0745/759217;
contact@cariera-profesionala.ro

13. ANUNT CONFERINŢA 4

COMUNICAT DE PRESĂ
DIN 7 OCTOMBRIE 2014

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, CONSTANŢA

lansează în cadrul proiectului:

Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2 :Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

CONFERINŢA DE INFORMARE, CONŞTIENTIZARE ŞI MOTIVARE
ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢILE DE PRACTICĂ PENTRU ELEVII DE LICEU (2)

„ELEVI ȘI ANTREPRENORI,
BENEFICIARI ȘI BINEFĂCĂTORI, EGAL BENEFICII”

Obiectivul general al proiectului de tip grant Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!este creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.

Tematica conferinţei este în strânsă concordanţă cu obiectivul general şi constă în stabilirea contextului general în care se vor derula activitățile de practică ale elevilor, astfel încât să se asigure satisfacerea intereselor tuturor părților interesate.

Activităţile privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică  se vor realiza prin participarea a unui număr 100 de elevi înmatriculați în cadrul Colegiului Tehnic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia, elevi selectați dintre cei care au participat la activitățile de Consiliere și Orientare Profesională organizate în cadrul proiectului.

Scopul organizării acestor activități este creşterea relevanţei formării profesionale şi socio-umane pe care o primesc elevii pe parcursul anilor de liceu astfel încât activitatea de practică să contribuie la o mai bună adaptare a absolvenților pe piața muncii.

- Perioada de derulare a stagiilor de practică: 13.12. 2014 – 12.09.2015
- Locul de derulare a stagiilor de practică: agenți economici din Municipiul Medgidia care au capacitatea tehnică și operațională de a organiza stagii de practică în acord cu pregătirea teoretică a elevilor.

Conferința de informare, conştientizare şi motivare  în vederea asigurării participării la stagiile de practică va avea loc în Municipiul Medgidia, Judeţul Constanţa, pe data de 8 octombrie  2014, ora 12, la sediul Colegiului Tehnic ‘’Nicolae Titulescu’’, Str. Dezrobirii, Nr. 1, Sala Amfiteatru.

Mai multe informaţii puteţi obţine de la CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE, tel:0241/811936, program 8-16, dna Raluca Turliu şi de pe site-ul proiectului:
www.cariera-profesionala.ro

Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel: 0745/759217;
contact@cariera-profesionala.ro

14. ANUNT EXECUTIE LUCRARI AMENAJARE / RENOVARE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015

Anunt privind achiziția de „Execuție lucrări amenajare/renovare spațiu destinat activității de consiliere și orientare în carieră" in cadrul proiectul cu titlulConstruim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Procedura de achiziție : Achiziție  directă;
Sursa de finanțare : Fonduri proiect

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV /
Categoria de produse/servicii
Denumire serviciu Cantitate
1. 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare Lucrari de reparatii generale si de renovare 1


Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact: Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241-618903 / 0241-545015
sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com / contact@cariera-profesionala.ro

În ofertă vă rugăm să specificaţi preţul, inclusiv TVA.
Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Paula Cornelia Mitran                                                            Drumea Mihnea Claudiu

15.ANUNT ACHIZITIE SERVICII "TRANSPORT PERSOANE"

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015


Anunt privind achiziția de servicii de„’Servicii transport persoane (închiriere de vehicule de transport persoane cu şofer)"necesare pentru desfăşurarea Conferinței de promovare cu privire la activităţile proiectuluiConstruim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Procedura de achiziție : Achiziție  directă;
Sursa de finanțare : Fonduri proiect

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV /
Categoria de produse/servicii
Denumire serviciu Cantitate
1. 6014 (60172) Servicii transport persoane (închiriere de vehicule de transport persoane cu şofer) Medgidia-Constanţa şi retur, cu autocarul, 50+2-3 persoane Servicii transport persoane 1


Descrierea şi caracteristicile serviciilor solicitate:

Servicii transport persoane ( închiriere de vehicule de transport persoane cu şofer) pentru deplasarea a 50 de participanţi  (elevi) la proiect şi a 2 - 3 cadre didactice de la Colegiul Tehnic “Niculae Titulescu” din Medgidia în Constanţa, la sediul Universităţii ‘’Spiru Haret’’, la lucrările Conferinţei “Profesia mea - drumul spre succes!”;  transportul se va efectua pe ruta Medgidia - Constanţa şi retur, circa 82 km, în data de 12 decembrie 2014.

Conditii de Plată: Plata cu numerar/virament în termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale şi semnarea procesului - verbal de recepție a serviciilor.

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):

Achiziționarea serviciilor de transport persoane ( închiriere de vehicule de transport persoane cu şofer) este necesară pentru desfășurarea activităţilor de promovare a proiectului “Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!” şi anume, desfăşurarea la sediul  Universităţii ‘’Spiru Haret’’ din Constanţa  a Conferinţei “Profesia mea - drumul spre succes!”.

Ele vor asigura deplasarea elevilor Colegiului Tehnic “Niculae Titulescu” din Medgidia , respectiv a participanţilor la proiect la conferinţa ce are ca scop descrierea coordonatelor generale în care se vor desfăşura activităţile de elaborare şi evaluare a eseurilor, ca modalităţi concrete prin care elevii vor fi determinați să conștientizeze importanța construirii unei cariere profesionale solide și să își pună problema rutei educaționale pe care trebuie să o urmeze pentru a deveni profesioniști într-un domeniu față de care au interese și aptitudini. Cu acest prilej se vor prezenta şi realizările Universităţii ‘’Spiru Haret’’ din Constanţa  pentru creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi în procesul de tranziţie din sistemul de educaţie pe piaţa muncii,  prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.
Activitatea se va desfăşura conform prevederilor expres stabilite de Manualul de identitate vizuală 2007-2013 al AMPOSDRU.

Achiziţia serviciilor se va efectua cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr.1120/15.10.2013 al Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă"

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Paula Cornelia Mitran                                                            Drumea Mihnea Claudiu

Responsabil Financiar,
Niculae Cristian

16. ANUNT CONFERINŢA 5

COMUNICAT DE PRESĂ
DIN 8 DECEMBRIE 2014

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, CONSTANŢA

organizează în cadrul proiectului:
Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2 :Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

CONFERINŢA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

„PROFESIA MEA - DRUMUL CĂTRE SUCCES!”

Obiectivul general al proiectului de tip grant Construim împreună viitoarea ta carieră profesională! este creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.

Tematica conferinţei este în strânsă concordanţă cu obiectivul general şi constă în descrierea coordonatelor generale în care se vor desfăşura activităţile de elaborare şi evaluare a eseurilor,  ca modalităţi concrete prin care elevii vor fi determinați să conștientizeze importanța construirii unei cariere profesionale solide și să își pună problema rutei educaționale pe care trebuie să o urmeze pentru a deveni profesioniști într-un domeniu față de care au interese și aptitudini

Organizator: Universitatea Spiru Haret București, prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța. Buna gestionare a concursului se va asigura prin intermediul a 2 Comisii, respectiv: Comisia de Organizare a concursului și Comisia de Evaluare a eseurilor.

Perioada de desfășurare a concursului: 12 ianuarie 2015 - 15 iulie 2015

Conferința de informare cu privire la activităţile proiectului
va avea loc în Municipiul Constanţa,  Judeţul Constanţa, pe data de 12 decembrie 2014, ora 11, la sediul Universităţii „Spiru Haret”, Str. Unirii,  Nr. 32-34, Sala P01

Mai multe informaţii puteţi obţine de la CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE,
tel: 0241-811936, program 8-16, dna Raluca Turliu şi de pe site-ul proiectului:
www.cariera-profesionala.ro

Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel: 0745/759217;
contact@cariera-profesionala.ro

17. ANUNT CONFERINŢA 6

COMUNICAT PROIECT
  DIN 5 IANUARIE 2015

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, CONSTANŢA

organizează în cadrul proiectului:

Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2 :Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

CONFERINŢA DE CONŞTIENTIZARE A  ROLULUI CONSILIERII ŞI ORIENTĂRII PROFESIONALE ÎN CARIERĂ (4)

ELEVI CONSILIAȚI, ELEVI ORIENTAȚI SPRE SUCCES PROFESIONAL”

Obiectivul general al proiectului de tip grant Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!este creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică

Obiectivul conferinţei: Prezentarea impactului pe care participarea la activitățile de Consiliere și Orientare Profesională în perioada liceului îl are asupra dezvoltării profesionale și personale
a elevilor

Activitatea de consiliere şi orientare profesională se adresează unui grup ţintă format din 500 elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ ce vor beneficia de consiliere şi orientare profesională.


Conferința de conştientizare a Consilierii şi Orientării Profesionale în Carieră va avea loc în Municipiul Medgidia, Judeţul Constanţa, pe data de 9 ianuarie 2015, ora 12.00, la sediul COLEGIULUI TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” din Str. Dezrobirii, Nr. 1, sala CDI.

Mai multe informaţii puteţi obţine de la CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
tel: 0241-811936, program 8-16, dna Raluca Turliu şi de pe site-ul proiectului:
www.cariera-profesionala.ro

Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel: 0745/759217;
contact@cariera-profesionala.ro

18. ANUNT CONFERINŢA 7

COMUNICAT PROIECT
  DIN 2 FEBRUARIE 2015

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, CONSTANŢA

organizează în cadrul proiectului:

Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2 :Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

CONFERINŢA DE CONŞTIENTIZARE A ROLULUI CONSILIERII ŞI ORIENTĂRII PROFESIONALE ÎN CARIERĂ (5)

„STUDIILE UNIVERSITARE – ȘANSĂ PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES”

Obiectivul general al proiectului de tip grant Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!este creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.

Obiectivul conferinţei: Prezentarea modului în care absolvirea unei facultăți poate avea impact asupra dezvoltării carierei profesionale și a modului în care activitățile de Consiliere și Orientare Profesională se derulează la nivel universitar.

Activitatea de consiliere şi orientare profesională se adresează unui grup ţintă format din 500 elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ ce vor beneficia de consiliere şi orientare profesională.

Conferința de conştientizare a Consilierii şi Orientării Profesionale în Carieră va avea loc în Constanţa, pe data de 6 februarie 2015, ora 12.00, la sediul UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET din Str. Unirii, Nr. 32 – 34, Sala 104.

Mai multe informaţii puteţi obţine de la CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE, tel: 0241-811936, program 8-16, dna Raluca Turliu şi de pe site-ul proiectului:
www.cariera-profesionala.ro

Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel: 0745/759217;
contact@cariera-profesionala.ro

19. ANUNT ACHIZITIE "MATERIALE CONSUMABILE / PAPETĂRIE"

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015


REFERAT DE NECESITATE
pentru achiziția de:’’MATERIALE CONSUMABILE / PAPETĂRIE’’

Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse:
Destinația produsului: Activități management/Administrare/Activităţi implementare proiect
Procedura de achiziție :Achiziție directă
Sursa de finanțare : Prefinanțare/Fonduri proiect

Nr. crt. Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant.
1 30197642-8 Hârtie copiator, albă, 80 g/mp  A4, 500 coli/top Top 500
2 30197642-8 Hârtie copiator albă, 80 g/mp  A3, 500 coli/top Top 10
3 30192800-9  Etichete autoadezive albe, pretăiate pe formă A4, 100 coli 4/top  Top 3
4 30192000-1 Stick index plastic transp color 45x8mm, 8 culori, 160 file/set Set 10
5 30197210-1 Biblioraft  din carton rigid plastifiat ,  7,5 cm Bucaţi 350
6 30197210-1 Biblioraft din carton rigid plastifiat,  PP  5 cm Bucaţi 180
7 30199600-6  Separatoare din carton color 120g/mp, 240x105 mm, 100 file/set Set 40
8 22612000-3 Tuș ștampile - albastru Recipient 5
9 22612000-3 Tuș ștampile - negru Recipient 5
10 22852000-7 Dosare din plastic cu şină şi perforaţii, 100 Buc./set Set/buc 4/400
11 30234300-1 DVD-uri 25 buc./cutie Cutie 8
12 30234300-1 CD-R uri, 25 buc./cutie Cutie 4
13 30192126-0 Creion mecanic profesional, rubber grip striat, ergonomic 0,7mm Bucaţi 20
14 30192000-1 Mine grafit 0,7 mm Set 3
15 30192160-0 Fluid corector cu burete (solvent) Bucaţi 10
16 30192000-1  Mape carton plastifiat cu elastic, color 390g/mp 5x10/set Bucaţi 50
17 30192000-1  Condică prezență Bucaţi 4
18 30192000-1  Dispoziții de plată-încasare către casierie, A6, 100 file carnet Carnet 5
19 22822000-8 Registru casă, autocopiativ Bucaţi 2
20 30192000-1  Ordine de deplasare, format A5, 100 file/carnet Carnet 2
21 30192125-3 Liner cu cerneală neagră, albastră, vârf mediu Bucaţi 30
22 30199230-1 Plic hârtie CD/DVD Bucaţi 300
23 22816300-6 Notes autoadeziv 50x38mm, 3x100 file/set, neon Set 30
24 22816300-6 Notes autoadeziv 75x75mm, 100 file/set, neon Set 30
25 22816300-6 Notes autoadeziv 75x75mm, 100 file/set, neon, color pastel, Stik’n Set 30
26 22816300-6 Cub notiţe autoadeziv 50x50mm, 250 file/set color, Stik’n Set 10
27 39263000-3 Magneţi pentru table, D 13 mm, 10 buc./set, Smileys Set 2
28 39263000-3 Magneţi whiteboard, D 20 mm, 10 buc./set, Smileys Set 2
29 30197110-0 Capse 24/6 Cutii 10
30 30192700-8 Folii PVC protecţie, A4 Bucaţi 500
31 30199230-1 Plic corespondenţă cu burduf, siliconic Bucaţi 200
32 30197110-0 Agrafe 30 mm Cutii 20
33 30192121-5 Pix cu gel Bucaţi 100
34 30199600-6 Separator carton A4 Set 10
35 39263000-3 Serveţele curăţare calculator Bucaţi 10
36 39263000-3 Spray curăţat calculator Bucaţi 10
37 25213500-2 Folii laminare A4 -100folii/top Top 3
38 39264000-0 Inele îndosariat diverse (14, 16, 22 mm) Cutii 3
39 22852100-8 Coperţi transparente cristal A4, 150 microni transp, 100 folii /top Top 3
40 22852100-8 Coperţi imitaţie piele-negru, A4, 250/mp, 100 buc/top Top 3
41 30192000-1 Clipsuri metalice medii 25 mm, cut x12buc. Cutii 5
42 22822000-8 Notă de intrare recepţie Carnet 1
43 22822000-8 Bon de consum Carnet 1
44 30192125-3 Text marker varf lat Bucaţi 20
45 30192170-3 Accesorii panouri  de afișaj (pluta si magnetice) Seturi 6


Condiții de plată :
Plata cu OP  în termen de 60 zile, de la recepția produselor și primirea facturilor.

Condiții de livrare:

- Livrarea se va efectua către beneficar, la sediul acestuia din Constanța, Str. Unirii, Nr. 32-34;
- Orice livrare se va efectua după anunțarea prealabilă a beneficiarului cu cel puțin 24 ore înainte, produsele fiind însoțite de factură fiscală și proces –verbal de predare/primire.

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):
Produsele sunt necesare pentru toate activitățile proiectului, respectiv, Activitatea de management, Activitatea de promovare şi informare, Activitatea de achiziţii, Activitatea de COP şi Activitatea de efectuare a stagiilor de practică, dar și pentru transmiterea şi arhivarea documentelor proiectului.

Legislaţia aplicată: O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinul nr.1120/15.10.2013 al Ministerului Fondurilor Europene.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil fianaciar
Paula Cornelia Mitran                                                            Niculae Cristian

Responsabil Achizitii
Drumea Mihnea

20. ANUNT ACHIZITIE "ECHIPAMENTE BIROTICĂ"

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015


REFERAT DE NECESITATE
pentru achiziția de:’’ECHIPAMENTE BIROTICĂ’’

Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse:
Destinația produsului: Activități management/Administrare/Activităţi implementare proiect
Procedura de achiziție :Achiziție directă
Sursa de finanțare : Prefinanțare/Fonduri proiect

Nr. crt. Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant.
1 30190000-7 Aparat laminat A4 buc.  3
2 30190000-7 Aparat indosariere buc.  3
3 30197320-5  Capsatoare metalice diferite tipuri buc.  6
4 30197330-8 Perforator  metalic 60 coli buc.  6
5 30141200-1 Calculator birou buc.  5
6 30234500-3 Suport stocare memorie –HDD extern buc.  6
7 30197320-5  Decapsator buc.  6
8 39241200-5  Foarfece birou 25 cm buc.  3
9 30192134-9 Suporturi de birou pentru diferite accesorii buc.  6
10 30193900-7 Suporturi verticale diferite buc.  15
11 30197221-1 Suport pentru agrafe metalic buc.  6
12 30192134-9 Suport de birou 2 compartimente buc.  3
13 30192134-9 Suport de birou 6 compartimente buc.  3
14 30192134-9 Suport negru metalic  Organizer Office buc.  6
15 24500000-9 Cosuri de birou buc.  6
16 30193200-0 Tavite documente diverse buc.  45
17 30192000-1 Prelungitoare 6 prize buc.  5
18 30192170-3 Avizier magnetic de interior buc.  3
19 30192170-3 Panou de plută buc.  3
20 30234600-4 Memory stik buc.  5
21 38652120-7 Videoproiector  buc.  1
22 38651000-3 Aparat foto buc.  1
23 30195913-5 Flipchart magnetic buc.  1
24 38653400-1 Ecran videoproiector buc.  1


Condiții de plată :
Plata cu OP  în termen de 60 zile, de la recepția produselor și primirea facturilor.

Condiții de livrare:

- Livrarea se va efectua către beneficar, la sediul acestuia din Constanța, Str. Unirii, Nr. 32-34;
- Orice livrare se va efectua după anunțarea prealabilă a beneficiarului cu cel puțin 24 ore înainte, produsele fiind însoțite de factură fiscală și proces –verbal de predare/primire.

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):
Produsele sunt necesare pentru toate activitățile proiectului, respectiv, Activitatea de management, Activitatea de promovare şi informare, Activitatea de achiziţii, Activitatea de COP şi Activitatea de efectuare a stagiilor de practică, dar și pentru transmiterea şi arhivarea documentelor proiectului şi ulterior pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului. Echipamentul birotică va fi distribuit atât solicitantului, cât şi celor 2 Parteneri

Legislaţia aplicată: O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinul nr.1120/15.10.2013 al Ministerului Fondurilor Europene

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil fianaciar
Paula Cornelia Mitran                                                            Niculae Cristian

Responsabil Achizitii
Drumea Mihnea

21. ANUNT ACHIZITIE SERVICII "CAZARE, MASA si TRANSPORT"

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015


Achizitia serviciilor complete de ,,Cazare, masa si transport pentru participantii la 2 vizite de studiu tematice la intreprinderi din tara, ca suport pentru consiliere si orientare profesionala pentru elevi" (elevi si experti insotitori) conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publlca, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modiflcarile si completarile ulterioare; OMFE nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari.
Procedura de achiziție : Achiziție  directă;
Sursa de finanțare : Fonduri proiect

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV /
Categoria de produse/servicii
Denumire serviciu Cantitate
1. 98341000-5 Servicii de cazare 1
2. 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii 1
3. 60140000-1 Transport de pasageri ocazional 1


In acest sens, este necesara achizitia de servicii de cazare, masa si transport pentru un numar total de 330 de persoane (elevi si experti insotitori) ce vor participa in cadrul a 2 vizite de studiu
tematice desfasurate in cadrul proiectului.
Astfel, prestarea tuturor serviciilor de cazare, masa si transport prevazute in proiect este necesara a se realiza in perioada 13.05.2015 - 12.07.2015, interval care reprezinta perioada in care se va
desfasura Activitatea 4.5. Organizarea a doua vizite de studiu tematice pentru elevi, ca suport pentru Consiliere si Orientare Profesionala

Achizitia de servicii de cazare, masa si transport pentru participantii la cele 2 vizite de studiu tematice la Intreprinderi din tara, ca suport pentru consiliere si orientare profesionala pentru elevi, se va desfasura in perioadele:
- 22.05.-24.05.2015 - pentru 1 grup estimat de 150 elevi și 15 experti insotitori, conform specificatiilor din caietul de sarcini;
- 26.06.-28.06.2015 - pentru 1 grup estimat de 150 elevi și 15 experti insotitori, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Conditii de Plată: plata se va face dupa prestarea serviciilor, In termen de maxim 90 de zile de la emiterea facturii și receptia serviciilor prestate.
Durata contractului va fi de eel putin 60 de zile de la data sernnarii și  pana la lndeplinirea tuturor obligatiunilor contractuale.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 16.04.2015, ora 16.00

Documentatia pentru ofertanti, incluzand specificatiile tehnice complete se gasesc pe site-ul http://www.cariera-profesionala.ro/ http://www.cariera-profesionala.ro/ & http://www.fonduri-ue.ro, iar alte informatii suplimentare se pot solicita de la sediul Universitatii Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil din Constanta. str. Unirii, nr. 32-34, prin e-mail sau fax: 0241 /541491 0241 /541490, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Anunt publicitar

Caietul de sarcini

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Paula Cornelia Mitran                                                            Drumea Mihnea Claudiu

Responsabil Financiar,
Niculae Cristian

22. ANUNT ACHIZITIE "CĂRȚI DE SPECIALITATE"

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 - 34 Constanta
Tel/Fax: 0241-618903 / 0241-545015


REFERAT DE NECESITATE
pentru achiziția de: ’’CĂRȚI  DE SPECIALITATE’’


Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse de mai jos.
Destinația produsului: Activități management/Administrare/Activităţi implementare proiect
Procedura de achiziție :Achiziție directă
Sursa de finanțare : Prefinanțare / Fonduri proiect

Nr. crt. Autor Titlul cărţii  Editura / Anul UM Cant
1 Donna Dunning Ce tip de cariera ţi se potriveşte?  Trei, 2013 Buc  10
2 Michel Lacroix Să ai un ideal Trei,  2010 Buc  10
3 Abraham Maslow Motivaţie şi afaceri Trei,  2013 Buc  10
4 Thomas A. Harris Eu sunt OK. Tu eşti OK Trei,  2011 Buc  10
5 Peter B. Myers,  Isabel Briggs Myers Oameni şi vocaţii Trei, 2013 Buc  10
6 Abraham H. Maslow Motivaţie şi personalitate Trei, 2008/2013 Buc. 10
7 Dave Mearns,  Brian Thorne Consilierea centrată pe persoana în acţiune Trei, 2010 Buc. 10
8 Richard Nelson - Jones Manual de consiliere Trei, 2009 Buc  10
9 Michael Nichols Asculta-ma ca sa te ascult. Capacitatea de ascultare poate imbunatati relatiile noastre Trei, 2010 Buc  10
10 Carl R. Rogers A deveni o persoană Trei, 2010 Buc  10
11 Leopold Vansina, Marie-Jeanne Vansina Cobbaert Psihodinamica organizaţiilor Trei, 2010 Buc  10
12 Jolande Jacobi  Psihologia lui C.G. Jung Trei, 2010 Buc  10
13 Liliana Gurlui Dincolo de cuvinte. Elemente de socio - pshihologia comunicării Casa editorială Demiurg Plus, 2009 Buc 2
14 Ana –Maria Petrescu Fundamente ale sociologiei educaţiei Cetatea de scaun, 2014 Buc 5
15 Nicolae Grosu Dinamica grupurilor şi organizaţiilor Ecou, 2012 Buc. 5
16 Allan Pease, Barbara Pease Abilităţi de comunicare Curtea  Veche, 2013 Buc 4
17 Lacramioara Mocanu, Anca Leanca Psihologia comunicării Rovimed Publishers, 2010 Buc 2
18 Florian Bratu Introducere în psihologia comunicării  Casa editoriala Demiurg Plus, 2009 Buc 4
19 Gilles Amado, Andre Guittet Psihologia comunicării în grupuri Polirom, 2007 Buc 3
20 Adele B. Lynn Avantajul EQ CODECS, 2006 Buc 2
21 Elena Dimitriu-Tiron Consiliere educaţională Institutul european, 2005 Buc 2
22 John Whitmore Coaching pentru performanţă: practica şi principiile coachingului şi ale leadershipului Publică, 2014 Buc 2
23 Ion Al. Dumitru Consilierepedagogica. Bazele teoretice  şi sugestii practice Polirom, 2008 Buc 4
24 Tony Wagner Formarea inovatorilor. Cum creştem tinerii care vor schimba lumea de maine TREI, 2014 Buc 3
25 Andre de Peretti Tehnici de comunicare Polirom, 2001 Buc 2
26 David Simmonds Proiectarea şi livrarea  programelor de training Codecs, 2008 Buc 2
27 Hermini Ibarra Identitatea profesională Curtea  Veche, 2011 Buc 2
28 Iolanda Mitrofan, Adrian Nuţă Consiliere psihologică. Cine, ce şi cum? SPER, 2011 Buc 2
29 Ion Neacşu Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării Polirom, 2010 Buc 3
30 Denis Howit, Duncan Cramer Introducere in SPSS pentru psihologie CD Polirom, 2010 Buc 3
31 Salvatore V. Didato Carieră, succes, gândire. Teste de personalitate Litera Internaţional, 2014 Buc 2
32 Ken Langdon Cele mai reuşite 100 de idei pentru cariera Meteor Press, 2000 Buc 2
33 John E. Pepper-Jr Ceea ce contează cu adevărat. Servicii, leadership, oameni şi valori Evrika Publishing, 2015 Buc 4
34 Jan Ketil Arnulf Despre leadership. Cum atingi rezultate remarcabile prin oameni obişnuiţi Universitară, 2015 Buc 8
35 Bianca Mitu ABC –ul angajării de succes C.H. BECK, 2014 Buc 10
36 Peter B. Myers,  Isabel Briggs Myers Oameni şi vocaţii Trei, 2013 Buc  6
37 Mircea Miclea,  Gabriela Lemeni Consiliere şi orientare. Ghid de educaţie pentru carieră ASCR, 2010 Buc  6
38 Gabriela Lemeni,  Anca Axente/Tarău Consiliere Şi orientare. Ghid de educaţie pentru cariera. Activităţi pentru clasele IX - XII/SAM ASCR,  2008 Buc  4
39 Gabriel Albu Relaţii interpersonale. Aspecte instituţionale, psihologice şi formativ-educative Institutul  European, 2013 Buc  6
40 Judi James Manual de gesturi. Ce ascund gesturile şi expresiile faciale ale oamenilor Curtea Veche, 2013 Buc  6
41 Alain Cardon Dicţionar de coaching comentat Codecs, 2011 Buc  4
42 Alain Cardon Coaching si leadership in procesele de tranzitie Codecs, 2012 Buc  10
43 J. Geoffrey Rawlinson Gândire creativă şi brainstorming Codecs Buc  10
44 Hilarie Owen, Vicky Hodgson, Nigel Gazzard Manual de leadership. Ghid practic pentru un leadership eficient Codecs 2006 Buc  10
45 Andy Szekely Dezvoltare personală şi succes profesional As Publishing, 2014 Buc 10
46 Reiner Blank,  Jorg –Peter Schroder Managementul Stressului ALL, 2011 Buc 10
47 Patrick Amar 50 de experimente privind psihologia managerului  Polirom, 2009 Buc  20
48 Kory Floyd Comunicarea interpersonală Polirom, 2013 Buc  20
49 Alex Mucchielli Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare Polirom, 2015 Buc  20
50 Constantin Ticu Pregătirea şi realizarea evaluării psihologice individuale: norme, metodologie şi proceduri Polirom, 2012 Buc  20
51 Lawrence E. Shapiro Inteligenţa emoţională a copiilor Polirom, 2012 Buc  20
52 Musata Dacia Bocos Instruirea interactivă Polirom, 2013 Buc  20
53 Joseph Messinger, Caroline Messinger Cartea gesturilor. O gramatică gestuală completă şi ilustrată ALL, 2014 Buc. 20
54 Nicholas Reid Schaffzin Negociază inteligent. Secretele unei negocieri de succes ALL, 2007 Buc. 20
55 Heinz Hutter Managementul personal al timpului ALL, 2009 Buc. 20
56 James Borg Limbajul trupului ALL, 2010 Buc. 20
57 Paz Torrabadella Inteligenţa emoţională la locul de muncă ALFA, 2009 Buc. 10
58 Donald O. Clifton si Tom Roth Cât de plină ţi-e găleata? ALFA, 2007 Buc. 16


Descrierea caracteristicilor produsului solicitat şi destinaţie:
Cărțile de specialitate solicitate se încadrează în categoria cărților care au cu tematică consilierea  și orientarea în cariera profesională și sunt necesare pentru desfășurarea Activității de consilere și orientare profesională.

Conditii de Plată: plata cu OP în termen de 60 zile, de la recepția produselor și primirea facturilor.
1. Livrarea se va efectua către beneficar, la sediul acestuia din Constanța, Str. Unirii, Nr. 32-34;
2. Orice livrare se va efectua după anunțarea prealabilă a beneficiarului cu cel puțin 24 ore înainte, produsele fiind însoțite de factură fiscală și proces –verbal de predare/primire.

Notă de fundamentare (memoriu justificativ): Cărțile de specialitate solicitate sunt necesare pentru desfășurarea Activității de consilere și orientare profesională.

Legislaţia aplicată: O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinul nr.1120/15.10.2013 al Ministerului Fondurilor Europene.


Manager proiect                                                                      Coordonator COP
Paula Cornelia Mitran                                                            Vasilescu Rodica

Responsabil Financiar,
Niculae Cristian

23. ANUNT ORGANIZARE WORKSHOP

COMUNICAT DE PRESĂ DIN 10 SEPTEMBRIE 2015

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006 CONSTANŢA

anunță organizarea workshop-ului:

„ROLULCONSILIERII ȘI ORIENTĂRII PROFESIONALE LA INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR DE LICEU”

din cadrul proiectului
Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2 :Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă


Evenimentul va avea loc în Municipiul Medgidia, Județul Constanța
în data de 12 septembrie 2015, ora 16:00
la sediul COLEGIULUI TEHNIC „NICOLAE TITULESCU”
din str. Dezrobirii nr.1, Sala COP


Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel: 0722/965913;
Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel: 0745/759217
contact@cariera-profesionala.ro

24. ANUNT PRIVIND INCHIDEREA PROIECTULUI

COMUNICAT DE PRESĂ
PRIVIND CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A  PROIECTULUI

DIN 5 OCTOMBRIE 2015

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa
în parteneriat cu
COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA
ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006 CONSTANŢA

anunță închiderea proiectului:

„Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!”
Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528

Axa prioritară  2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă


Obiectivul general al proiectului de tip grant Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!” s-a materializat încreşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă, prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.
Regiunea de implemetare a proiectului: Sud-Est
Durata de implementare: 17 de luni – 13.05.2014-12.10.2015
Activitățile derulate în cadrul proiectului s-au concretizat înatingerea următoarelor obiective specifice:

 • 558 de elevi participanţi la activitățile de consiliere și orientare în profesie;
 • 100 de elevi participanți la stagiile de practică ce au primit subvenții fiecare în valoare de 250 lei, pentru finalizarea stagiilor de practică;
 • Organizarea și amenajarea Centrului de Consiliere și Orientare în Profesie
 • 1200 de pliante, 300 de afise, 1200 flyere, 1000 de pixuri, 1200 mape, 800 de agende personalizate, 3 bannere, 4 roll-up-uri, 550 halate personalizate pentru participanți și 600 memory-stick personalizate pentru promovarea proiectului;
 • 5 întâlniri în cadrul campaniei de informare, conştientizare, motivare în vederea asigurării participării la activităţile de consiliere și orientare profesională;
 • 3 întâlniri cu elevii pentru diseminarea stagiilor de pregătire practică;
 • 1 workshop între elevi, angajatori şi cadre didactice pentru diseminarea rezultatelor și întărirea sustenabilității acestuia;
 • 1 Ghid de bune practici în organizarea activităților de consiliere și orientare profesională în instituțiile de învățământ preuniversitar;
 • 1Ghid de bune practici în organizarea stagiilor de practică în instituțiile de învățământ preuniversitar;
 • Materiale suport pentru activitățile consiliere și orientare profesională  și pentru stagiile de practică;
 • 11 Broșuri informare despre activitățile proiectului
 • 5 acorduri de parteneriat pentru derularea stagiilor de practică;
 • 5 absolvenți care au beneficiat de consiliere și orientare și care și-au găsit un loc de muncă; 
 • 2 rapoarte de prezentare a rezultatelor vizitelor de studiu;
 • 2 vizite de studiu tematice, ca support al activității de consigliere și orientare profesională;
 • 275 de elevi participanți la vizitele tematice;
 • Crearea unei reţele de parteneriat, dialog şi comunicare între licee şi mediul profesional în scopul actualizării curriculei școlare și adaptării acesteia la cerințele actuale ale angajatorilor.

 • Persoane de contact:
  Paula Cornelia Mitran – Manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, e-mail: mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel: 0722/965913;
  Iuliana Pârvu – Asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel: 0745/759217
  contact@cariera-profesionala.ro