Informatii despre proiect

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1./G/138528
Titlul proiectului: Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!

Cerinte privind redactarea, elaborarea si transmiterea eseurilor participante în cadrul concursului
"Cariera mea profesionala începe în liceu"


REDACTARE ESEURI

Eseul va fi elaborat computerizat în cadrul unui document ce va respecta modelul (vor fi păstrate aceleași setări ale paginilor, aceleași fonturi, siglele, poziționarea în pagină etc.).
Esurile vor avea maximum 8 pagini scrise cu font Arial 10 , distanța între rânduri: 1,5. Pentru titlu se va folosi font Arial 12 - Bold
După finalizarea redactării eseurilor, se va șterge ceea ce este marcat cu galben precum și precizările aferente fiecărui capitol în parte.

ELABORARE ESEURI
            Titlul – va fi același pentru toate eseurile, respectiv cel precizat în model;
Autor – eseurile vor avea un singur autor;

 • un autor nu poate participa decât cu un singur eseu.

Precizările făcute în cadrul secțiunilor eseurilor sunt orientative, elevii putând să le îmbunătățească

DEPUNEREA  ESEURILOR PARTICIPANTE

 • Se transmite eseul către comisia de evaluare, fie prin e-mail la adresa consiliere.constanta@spiruharet.ro fie la Centrul de Documentare și Informare a Colegiului Tehnic ”Nicolae Titulescu”


De aici puteti face Download Formular concurs

Instructiuni redactare


TITLUL ESEULUI:

PROFESIA MEA – DRUMUL CĂTRE SUCCES
Autor: Nume, prenume ............................
Liceul: ..........................................
Clasa:…………………………….
Adresa de e-mail ................................................


INTRODUCERE:

Precizări: Studenții se vor referi la modul în care ei percep importanța dezvoltării unei cariere profesionale de success.
Această parte introductivă a eseului va cuprinde răspunsuri la întrebările: Ce înseamnă sp ai succes în profesie?, Care sunt avantajele directe și indirecte ale succesului în plan professional?

CUPRINS:
            Precizări: Studenții vor prezenta direcția / direcțiile în care doresc să-și construiască o carieră de succes, vor analiza măsura în care aptitudinile și interesele lor sunt compatibile cu această profesie, vor identifica ce cale trebuie să urmeze pentru a reuși ca profesioniști.
Pentru a întocmi această secțiune a eseului, elevii vor răspunde la următoarele întrebări:
Care sunt aptitudinile, talentele, competențele pe care le prespune profesia aleasă?
            Eu am demonstrat, până acum, că am astfel de aptitudini, talente, competențe? Cum am demonstrat?
            Cunosc pe cineva care are succes în profesia în care eu doresc să am succes? Cum poate respectiva persoană să mă ajute în dezvoltarea carierei mele?
            Care este ruta educațională pe care trebuie să o urmez pentru a deveni un profesionist în domeniul pe care l-am ales?
            Care este perioada de timp în care apreciați că puteți deveni un profesionist în meseria aleasă?
            Care sunt factorii care m-ar putea împiedica în dezvoltarea carierei mele? Cum aș putea depăși aceste impedimente?
            Care sunt lucrurile la care trebuie să renunț pentru a obține success în carieră? Sunt dispus să renunț la acestea?
            Presupunând că am succes în carieră și obțin venituri care îmi permit să trăiesc fără grija zilei de mâine și să îmi ofer multe momente și lucruri frumoase, care sunt primele trei direcții în care aș cheltui sume importante de bani? Merită efortul depus pentru a obține tot ceea ce îmi permit acum, când am succes în carieră?
            Ce trebuie să schimb, începând chiar de azi, în comportamentul meu pentru a avea șansele de a-mi construi o carieră de succes?

CONCLUZII:
Precizări: Elevii vor preciza așteptările pe care le au de la școală / profesori /tutori de practică pentru a-I ajuta în dezvoltarea carierei lor profesionale

Regulamentul de derulare a concursului
”Cariera mea profesionala începe în liceu”

 • ORGANIZATORII  CONCURSULUI

ORGANIZATORUL CONCURSULUI este Universitatea Spiru Haret București prin Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, cu sediul în Constanța, str. Unirii nr. 32 -34, CF: 14871616, tel/fax: 0241/541.491, denumită în continuare „organizatorul”.

 • PARTICIPANȚII LA CONCURS

Concursul este adresat elevilor, indiferent de forma de invatamant, care au participat și au finalizat activitățile de Consiliere și Orientare Profesională derulate în cadrul proiectului Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Participanții la Concurs sunt obligați să accepte condițiile acestui regulament și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentate în acest  regulament, așa cum sunt specificate mai jos.
Nu pot participa la concurs angajaţii Universității Spiru Haret București, ai Partenerilor (Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu Medgidia, Asociația pentru Comunitate și Familie 2006), rudele acestora până la gradul IV inclusiv şi nici persoanele fizice şi/sau angajaţii şi colaboratorii persoanelor juridice implicate în acest proiect/concurs.
Se admite câte un singur autor pentru fiecare eseu.
Fiecare participant poate participa cu un singur eseu.

 • PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul  se desfăşoară în perioada 12 ianuarie 2015 -  15 iulie 2015.
În cazul în care organizatorul va decide prelungirea concursului, pe­rioa­da de prelungire se va supune aceloraşi reguli şi con­diţii stipulate în prezentul regulament si va face obiectul unui act adițional.

 • PREZENTARE GENERALĂ A CONCURSULUI
  Elevii sunt invitați să participe la concurs cu eseuri de prezentare a modului în care doresc să se dezvolte viața lor profesională, care să conțină răspunsul la întrebarea "Cum va evolua cariera mea profesională?". Eseurile vor fi elaborate și apoi încărcate pe site-ul proiectului www.cariera-profesionala.ro potrivit Cerințelor de redactare, elaborare și depunere a eseurilor.

  După parcurgerea tuturor etapelor concursului, 10 elevi vor câştiga câte un premiu în valoare de 1.500 lei.

  Consursul se desfasoara  prin intermediul site-ului dedicat www.cariera-profesionala.ro deţinut de Universitatea Spiru Haret București.

 • MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI SI DREPTUL DE PARTICIPARE

  Pentru a putea participa la Concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții:
 • Să facă parte din grupul-țintă elevi, al proiectului Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!;
 • Să participe la activitățile de consiliere și orientare profesională derulate în cadrul proiectului Construim împreună viitoarea ta carieră profesională! și să finalizeze cu bune rezultate aceste activități;
 • Să depună formularul de înscriere în concurs care se regăsește pe site-ul proiectului, www.cariera-profesionala.ro, la secțiunea Concurs.
 • redacteze un eseu, potrivit Cerințelor de redactare, elaborare și înregistrare on-line a eseurilor.
 • Să depună / transmită eseul elaborat până la data limită de depunere a eseului, respectiv 15 iulie 2015, ora 14.00;
 • Participantii isi asuma intreaga raspundere cu privire la informatiile pe care le transmit si materialele pe care le incarca/posteaza pe site-ul Concursului, cu privire la continutul si la dezvaluirea acestor materiale catre public, precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile de autor aferente acestor materiale, chiar daca aceste materiale au facut obiectul verificarii organizatorilor.
  Eseurile trebuie sa fie in concordanta cu tema concursului si sa nu incalce ordinea publica, bunele moravuri si normele de convietuire sociala si  nici sa nu aduca atingere demnitatii umane si dreptului la imagine;
 • Odata postat pe site, un eseu nu mai poate fi retras.
  Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude din Concurs  materialele transmise de participanti si care, in opinia lor, nu indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament.

  Nu vor fi acceptate in Concurs materialele care sunt:
 •  ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, antisemite, rasiste sau xenophobe ;
 • conțin imagini ale persoanelor publice;
 • reprezinta materiale publicitare sau promotionale de orice natura, produse/servicii cu nume de marca incluzand abrevieri, acronime si/sau simboluri de orice natura;

  Prin inscrierea in acest Concurs, participantii transmit cu titlu gratuit catre Universitatea Spiru Haret București  drepturile de proprietate asupra eseurilor postate pe site, astfel că  Universitatea Spiru Haret București dobandeste inclusiv urmatoarele:
  - dreptul de utilizare a acestora, in integralitatea lor sau asupra partilor din acestea, de a stoca, reproduce partial sau integral continutul eseurilor si de a le difuza/ comunica public direct sau indirect;
  - dreptul de a  utiliza orice idei, concepte, notiuni si procedee cuprinse in eseurile postate pe site de catre participanti, in functie de interesele sale proprii;
  - dreptul de a dispune de aceste proiecte, in integralitatea lor sau partial,  in conformitate cu interesele proprii ale Universității Spiru Haret București;
  - dreptul de a face copii ale eseurilor,  conform intereselor proprii ale Universității Spiru Haret București.

 • EVALUAREA ESEURILOR ȘI DECLARAREA CÂȘTIGĂTORILOR COMPETIȚIEI

  Toate eseurile depuse vor fi evaluate de către Comisia de Evaluare, potrivit următoarelor criterii:
 • Eligibilitatepentru a intra în procesul de evaluare, eseurile înscrise pe site trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 • Să fie aparțină unui singur autor;
 • Același autor să nu aibă decât un singur eseu (în caz contrar, toate eseurile aparținând acestuia vor fi descalificate);
 • Să respecte condițiile de redactare: titlu, date de identificare a autorului tipul și dimensiunea fontului, numărul maxim de pagini, structura, siglele.
 • Să se finalizeze cu identificarea a cel puțin unei profesii în domeniul căreia autorul eseului dorește să  se perfecționeze.
 • Evaluare

  Criteriu Corență în exprimarea ideilor Originalitate Argumentarea ideilor Oportunitatea ideilor exprimate Corectitudinea exprimării și redactării
  Pondere 20% 30% 20% 20% 10%


  Pentru fiecare eseu înscris pe site comisia de evaluare va întocmi o fișă de
  evaluare corespunzătoare criteriilor prezentate anterior și va atribui o notă finală.

  Organizatorul se obligă să facă publice numele și evaluarea obținută de către fiecare participant la concurs prin publicarea pe site-ul
  www.cariera-profesionala.ro

  După afișarea rezultatelor evaluării, se pot depune contestații în termen de 48 de ore de la ora publicării pe site-ul proiectului. Contestațiile se depun la Centrul de Documentare și Informare a Colegiului Tehnic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 2 zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a contestațiilor.

  Primele 10 de eseuri în ordinea punctajului obținut vor fi premiate cu un premiu de câte 1.500 lei impozabili.

  Festivitatea de premiere va avea loc în luna septembrie 2014 în cadrul conferinței de finalizare a proiectului. Cu această ocazie, câștigătorii vor prezenta aspectele esențiale ale eseurilor elaborate. Festivitatea de premiere va fi filmată si se va realiza un montaj de cca 20-40 de minute.

  • INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR


  Pentru a intra in posesia premiilor, câștigătorii concursului se vor prezenta la Centrul de Documentare și Informare a Colegiului Tehnic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia la o data și oră anunțată de organizatori în termen de 10 zile de la afișarea rezultatelor finale pe site-ul proiectului. În cazul în care cîștigătorul nu se prezintă la data anunțată și nici nu ia legătura cu organizatorii pentru a stabili o altă data de întâlnire pentru ridicarea premiului, acest lucru este considerat renunţare la premiu, organizatorul fiind absolvit de orice răspundere privind acordarea premiului respectiv către câştigătorul său, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul în cauză.

  Premiile vor fi plătite de către beneficiarul proiectului Universitatea Spiru Haret București, în momentul existenței disponibiliului și ținând cont de prioritățile  universității referitoare la plăți.

  • TAXE si IMPOZITE


  Pentru participarea la concurs nu se percepe de la partici­panţi niciun fel de taxă de participare directă sau disimulată.

  Premiile sunt supuse impozitului pe venit, respectiv 16% din valoarea premiului. Impozitele aferente premiilor vor fi suportate de către organizator, conform înţelegerii dintre aceştia, câşti­gătorul premiului neavând obligaţia suportării vreunei cote de impozit.
  Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă na­tură în legătură cu premiile câştigate sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

  • PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


  Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorilor și datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de către Organizator, în calitate de operator de date cu caracter personal.

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persoanal si libera circulatie a acestor date. Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, prelucrarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, combinare, blocare, stergere, distrugere.

  Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume, prenume, numar de telefon, adresa (domiciliu/resedinta), adresa de e-mail, oras,  varsta, institutie de invatamant, an de studiu,  imaginea.

  In cazul participantilor  care au fost declarati finalisti pentru premiile acordate, Organizatorul va solicita inclusiv urmatoarele date personale necesare identificarii acestuia: seria si numarul actului de identitate si codul numeric personal.

  In vederea realizarii scopurilor mentionate, Organizatorul va prelucra datele personale ale participantilor pe toata perioada de desfasurare a prezentului Concurs. Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor personale, in scopurile pentru care au fost colectate, aceste date vor fi sterse.

  Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

  a. dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

  b. dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizatori;

  c. dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

  d. dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

  e. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a) ;

  f. dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

  La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Concurs va trimite Organizatorului pe adresa:

  - Constanța, str. Unirii nr. 32 -34 o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Oricarei cereri i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al solicitantului.

  Pe baza consimtamantului expres si neechivoc al castigatorilor si in conditiile agreate de comun acord cu acestia, Organizatorul va putea sa foloseasca si in scopuri publicitare numele castigatorilor si imaginea acestora în diverse materiale tipărite, audio şi/sau video.

  • ÎNCETAREA CONCURSULUI

  Prezentul concurs poate înceta înainte de 15 iulie 2015, numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

  •  LITIGII

  Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

  •  DISPOZIȚII FINALE

  Informatii suplimentare se pot obtine solicitându-le la următoarele adrese de e-mail: contact@cariera-profesionala.ro; turliuraluca@yahoo.com

  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și de a anunța modificările făcute pe site-ul www.cariera-profesionala.ro .