Ghid consiliere profesionala

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1./G/138528
Titlul proiectului: Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!

 

 

 

GHIDUL DE BUNE PRACTICI IN ORGANIZAREA
ACTIVITATILOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE
PROFESIONALA IN CADRUL INSTITUTIILOR DE
INVATAMANT PREUNIVERSITAR

poate fi descarcat deAICI