Innformatii despre proiect

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1./G/138528
Titlul proiectului: Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!

FORMULARE

Această secțiune conține formularele destinate, pe de o parte să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc, iar pe de altă parte să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

Formular 1

Scrisoare de înaintare

Formular 2

Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006

Formular 3

Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006

Formular 4

Declarație conflict de interese

Formular 5

Declarație privind sănătatea și securitatea muncii

Formular 6

Tabel corespondență propunere tehnică